Jo Verdonck

Stress en piekeren Zingeving Relaties Slaap Mindfulness
Flag of FRFlag of ENFlag of NL

Jo werkt als online psycholoog voor OpenUp. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring opgedaan in verschillende settings.

Zijn aanpak wordt gekenmerkt door een oplossingsgerichte houding gekoppeld aan pragmatisme en realisme. Twee eenvoudige maar krachtige vragen leggen de basis: Wat is precies het probleem dat je ervaart? En wat heb je nodig om dit probleem op te lossen? Deze vragen vormen het startpunt van de zoektocht naar verandering in gedrag en denken.

Waarschijnlijk heb je al veel nagedacht over je problemen en mogelijke oplossingen. Daarom onderzoekt hij samen met jou in een open dialoog wat zinvol is en je daadwerkelijk verder brengt. Samen kijken, niet alleen naar de stappen die je moet zetten om verandering te bereiken, maar ook naar wat we kunnen begrijpen en leren van het verleden, zodat je met hernieuwde kracht en inzicht kunt groeien.

psychologist-jo-verdonck-openup
"Hoe ziet verandering er voor jou uit?"