Samenwerking Spryng & OpenUp: ‘mentale gezondheid is belangrijk!’

17 mei ‘21
4 min
Werkprestaties
Gijs Coppens
Spryng_samenwerking
De impact van de coronacrisis op onze mentale gezondheid is groot en niet te onderschatten. Voor werkgevers is het meer dan ooit de uitdaging om hun medewerkers zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, helemaal op afstand. We spraken met Marc Rottinghuis, CEO en één van de founders van Spryng, waarmee OpenUp onlangs de samenwerking is aangegaan.
 

Groeiende druk op mentale gezondheid

 
De cijfers liegen er niet om: onze mentale gezondheid is fors achteruit gegaan sinds de coronacrisis. Bijna de helft van de HR-medewerkers heeft in 2020 meer ziekteverzuim gezien, daarnaast zijn er duidelijke signalen dat het personeel het zwaarder heeft sinds de tweede golf. Er wordt meer over privé en mentale problematiek gepraat en medewerkers kloppen vaker aan voor hulp. 43% van de HR-medewerkers denkt zelfs dat een derde golf hun medewerkers mentaal te zwaar zal worden.*
Corona heeft vele veranderingen met zich mee gebracht, op werk, maar uiteraard ook privé. Het thuiswerken is voor iedereen schakelen en het vraagt veel van mensen, al heeft de een er meer moeite mee dan de ander. Het gevaar is dat je hier als werkgever minder tot vrijwel geen zicht meer op hebt.
* Dit blijkt uit onderzoek van OpenUp onder 548 HR-professionals
 

Hoe blijf je verbonden op afstand?

 
Bij Spryng, de nummer één sms-gateway provider in de gezondheidszorg, wordt dit ook gevoeld. Marc Rottinghuis, CEO en één van Spryngs founders: “Ondanks dat we bij Spryng trots zijn op het enorme aanpassingsvermogen van ons team en kunnen terugkijken op een periode van groei en professionalisering, blijft de (mentale) gezondheid van onze medewerkers een punt van aandacht. De vraag is telkens: hoe doe je dat digitaal en op afstand? Hoe weet je überhaupt wat er speelt, wanneer je elkaar niet ziet? Dat blijft lastig.”
“De uitdaging bestaat uiteraard ook voor medewerkers zelf: als je elke dag alleen thuis werkt, zonder het dagelijkse contact met je collega’s, is het moeilijker om je verbonden te blijven voelen met je team en werkgever. De samenwerking met OpenUp is daarom ook relevanter dan ooit.”

 

Investeren in je personeel is investeren in de toekomst

 
Marc vervolgt: “Het is nu belangrijker dan ooit dat we ook op mentaal vlak goed voor onze medewerkers zorgen. Wij gaan hiervoor de samenwerking aan met OpenUp omdat we de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk vinden en willen laten zien dat wij hun (mentale) gezondheid serieus nemen. Wij zien het als een investering in onze werknemers en daarmee ook in de toekomst van ons bedrijf. We zijn immers zelf de grootste speler in de gezondheidszorg, dus willen we als werkgever hierin natuurlijk ook iets betekenen.”
Gijs Coppens, GZ-psycholoog en founder van OpenUp, onderstreept dit: “Het is zorgwekkend dat het ziekteverzuim in veel organisaties is toegenomen. Het is makkelijk om dit direct toe te schrijven aan de fysieke gevolgen van het coronavirus, maar daarmee is er te weinig oog voor de mentale problematiek die het virus met zich meebrengt. Het thuiswerken en de eindeloosheid van de situatie hebben zijn weerslag op Nederlanders.”
 

Het doel van Spryng x OpenUp

 
Marc: “De samenwerking met OpenUp maakt het laagdrempelig voor onze medewerkers om advies in te winnen van een professional. Het maakt de stap naar hulp kleiner, waardoor de stap ook sneller gezet wordt. Praten lucht altijd op, en wat ons betreft: hoe sneller, hoe beter.”
“Uiteraard kunnen onze medewerkers ook bij hun manager of vertrouwenspersoon terecht, maar soms is het prettiger om (ook) met een extern iemand te praten, of is professionele psychologische hulp wenselijk wanneer er iets groters speelt. Natuurlijk hoop je als werkgever op minder uitval en al zou dat een mooi gevolg zijn van de samenwerking, dit is niet de insteek. We zien het vooral als investering in onze medewerkers en hopen dat het bijdraagt aan hun mentale gezondheid en persoonlijke groei.”
 

Positieve reacties onder medewerkers

 
Dat de samenwerking gewaardeerd wordt, blijkt uit de reacties onder het Spryng-personeel. “Het is mooi om te ervaren dat een werkgever zich in wil zetten voor de mentale gesteldheid van werknemers. In tijden als deze is het van belang om, wat mentale gezondheid betreft, af en toe de vinger aan de pols te houden bij werknemers. Voor veel mensen in deze tijd valt er een ontzettend groot sociaal vangnet weg, des te belangrijker is het om ook op het werk af en toe aan collega’s te vragen hoe het gaat.”, aldus een van Spryngs medewerkers.
“Dat doet goed, uiteraard, en stemt ook hoopvol”, aldus Marc Rottinghuis “Wij hebben als werkgever simpelweg niet altijd grip op wat er (écht) speelt.” Gijs Coppens van OpenUp herkent dit uit de praktijk: “Veel mensen geven aan dat ze denken dat hun werkgever niet weet dat zij eigenlijk helemaal niet zo lekker in hun vel zitten. Als ik dan vraag waarom ze nu bij mij aan de bel trekken, geven velen aan dat ze het toch moeilijk vinden om er intern over te praten.”
 
 

Een blik op de toekomst: hoe verder?

 
De crisis is nog niet ten einde, we hebben vol te houden. Gelukkig wordt mentale gezondheid ook op het werk steeds meer een open gespreksonderwerp. Spryngs Operations & HR manager Sara Albisser ziet dit ook: “Waar vroeger mensen zich schaamden of het een teken van zwakte vonden wanneer ze professionele ondersteuning kregen, is het nu bijna hip om een ‘coach’ te hebben.”
“Daarnaast is er ook binnen HR een enorme ontwikkeling gaande”, vervolgt Sara. “Werkgevers nemen de mentale gezondheid van werknemers serieus en zien dat een investering hierin duurzaam is. Denk ook aan de groei van functies als ‘Chief Happiness Officer’, die zich puur alleen met het welzijn van werknemers bezighouden. Dit is een positieve ontwikkeling en ik vind het dan ook de verantwoordelijkheid van werkgevers om tools te faciliteren die positief bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en mentale gezondheid van werknemers.”
Marc Rottinghuis concludeert: “Het zo goed mogelijk zorgdragen voor onze medewerkers blijft een uitdagend proces van vallen en opstaan, van doen, voelen, luisteren en reflecteren, bijsturen waar nodig. Met OpenUp hebben we in elk geval weer een stap in de goede richting gezet.”

Het doel van Spryng x OpenUp

 
Marc: “De samenwerking met OpenUp maakt het laagdrempelig voor onze medewerkers om advies in te winnen van een professional. Het maakt de stap naar hulp kleiner, waardoor de stap ook sneller gezet wordt. Praten lucht altijd op, en wat ons betreft: hoe sneller, hoe beter.”
“Uiteraard kunnen onze medewerkers ook bij hun manager of vertrouwenspersoon terecht, maar soms is het prettiger om (ook) met een extern iemand te praten, of is professionele psychologische hulp wenselijk wanneer er iets groters speelt. Natuurlijk hoop je als werkgever op minder uitval en al zou dat een mooi gevolg zijn van de samenwerking, dit is niet de insteek. We zien het vooral als investering in onze medewerkers en hopen dat het bijdraagt aan hun mentale gezondheid en persoonlijke groei.”