Investeren in mentaal gezonde werknemers staat gelijk aan investeren in groei, hoe werkt dat?

25 mei ‘22
5 min
Werkprestaties
Redactie OpenUp

Als we je vertellen dat er een investering bestaat voor je bedrijf dat gemiddeld 500 procent rendement behaalt, dan ben je er als de kippen bij toch? Nou, die hebben we voor je. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat investeringen in mentale gezondheidsprogramma’s op werk zichzelf vijfdubbel (en dwars) terugverdienen. En dan heeft het onderzoek nog niet eens rekening gehouden met het feit dat ze gezonde en gelukkige werknemers opleveren.

 

Maar waarom is investeren in de mentale gezondheid van werknemers zo’n goed idee? En wat kun je als organisatie doen om in mentale gezondheid van werknemers te investeren?

 

 

1. Mentaal gezonde werknemers verzuimen minder

 

27 procent van alle verzuimdagen in Nederland houden verband met psychische uitdagingen, zoals burn-out of overspannenheid. Naast het feit dat mentale gezondheidsissues natuurlijk vervelend zijn voor de werknemer, kosten ze de werkgever veel geld.

 

Wat kost een verzuimende werknemer per dag?

 

Een afwezige werknemer kost tussen de €250,- en €400,- per dag. Dat zit ‘m in het volgende:

€150,-: Doorbetaling van loon, afhankelijk van het salaris

€150,-: Kosten van vervanging, afhankelijk van het salaris

€40,-: Geschat productieverlies

€60,-: Kosten van arbodienstverlening

 

Bereken jouw daadwerkelijke verzuimkosten.

 

 

 

2. Mentaal gezonde werknemers zijn creatiever en innovatiever

 

Uit onderzoek van BetterUp in de Verenigde Staten blijkt dat werknemers die niet lekker in hun vel zitten, moeite hebben om creatief en innovatief te zijn. Het tegenovergestelde is ook waar: gelukkige werknemers zijn juist creatiever en innovatiever.

 

Dit komt omdat creatief denken, het challengen van bestaande ideeën en experimenteren meer denkkracht vergen dan wanneer je de status quo volgt. Als je hoofd vol zit met zorgen, dan heb je die denkkracht niet. Dit blokkeert het creatieve proces.

 

 

3. Hogere mentale gezondheid = lager presenteïsme

 

Niet alleen verzuimende werknemers kosten geld. Dit geldt ook voor werknemers die wél aanwezig zijn, maar weinig gedaan krijgen omdat ze zich niet goed voelen. Dit fenomeen heet presenteïsme. Werknemers zijn gestresst, vermoeid of ongemotiveerd, maar zijn fysiek wel aanwezig op werk. Omdat ze (het gevoel hebben dat ze) dat moeten.

 

Onderschat dit verschijnsel niet. De kosten van presenteïsme zijn volgens Deloitte vier keer zo hoog als die van absenteïsme. Uiteindelijk leidt presenteïsme vaak alsnog tot absenteïsme, omdat vermoeidheid en stress onder het oppervlak blijven doorgroeien totdat de werknemer niet meer kan.

 

 

4. Zit iemand lekker in z’n vel, dan blijft ‘ie wel

 

De kans op ontslag wordt een stuk kleiner als werknemers zich prettig voelen op werk. Ontslag kost dubbel geld. Niet alleen is het vertrek van de werknemer en diens kennis en kunde een verlies, ook het aannemen en inwerken van nieuwe werknemers is kostbaar. Voorkomen is beter!

 

 

 

Hoe investeer je in mentale gezondheid (en groei)?

 

De manieren waarop je in de mentale gezondheid van werknemers kunt investeren, zijn onder te verdelen in reactief (je helpt een werknemer nadat deze mentale gezondheidsklachten heeft gekregen), proactief (je helpt een werknemer te voorkomen klachten te ontwikkelen) en organisatie-brede cultuurverandering (je zorgt voor een gezonde bedrijfscultuur en voor bewustzijn rondom mentale gezondheid).

 

De gemiddelde ‘return on investment’ hiervan is respectievelijk €3,-, €5,- en €6,- per geïnvesteerde euro. Maar we hebben het natuurlijk over mensen en hun gezondheid, en dat gaat veel verder dan klinkende euro’s. Juist daarom is het mooi om te zien dat investeren in mensen en hun gezondheid óók investeren in je eigen bedrijf betekent.

 

Over het algemeen geldt dat de grootste (financiële) voordelen worden behaald bij de volgende soort programma’s:

  1. Programma’s die op grote schaal culturele veranderingen teweegbrengen in de organisatie en programma’s die grote aantallen werknemers binnen de hele organisatie treffen;
  2. Programma’s gericht op preventie en het vergroten van weerbaarheid van werknemers;
  3. Programma’s die techniek en diagnostiek gebruiken om ondersteuning aan te laten sluiten bij hen die dit het meest nodig hebben.

 

Het uiteindelijke doel van je programma’s is een balans tussen ‘job demands’ (wat de organisatie van een werknemer vraagt) en ‘job resources’ (de middelen die de werknemer krijgt om aan die demands te voldoen), zoals het Job Demands-Resources model voorschrijft. Want als die balans er is, dan is de kans klein dat werknemers uitvallen door mentale uitdagingen.

 

 

Een aantal tips:

 

1. Bied werknemers toegang tot on-demand zelfhulpprogramma’s

 

Zo kan de medewerker op elk gewenst moment zelf aan de slag met het verbeteren van de eigen mentale gezondheid. OpenUp biedt programma’s aan, bijvoorbeeld over een gezonde nachtrust, stress-management, zelfvertrouwen en omgaan met conflict. Maar je kunt hiervoor ook terecht bij partijen als Headspace, Calm en Lepaya. De keuze om hier gebruik van te maken ligt bij de werknemer. Dit vergroot het gevoel van autonomie.

 

2. Geef werknemers toegang tot één-op-één gesprekken met een psycholoog

 

Preventieve gesprekken met psychologen voorkomen vaak dat werknemers uitvallen door mentale uitdagingen. Het helpt mensen hun huidige gewoontes en werkwijzen uit te dagen en nieuwe, effectievere manieren te ontwikkelen. Een bewezen effectieve investering.

 

3. Gebruik een diagnostiek of screening tool om de behoefte te onderzoeken

 

Om je aanpak beter te laten aansluiten op de behoefte binnen de organisatie, onderzoek je waar die behoefte ligt. Wil je weten hoe je dit doet? Lees dan dit artikel [link OpenUp artikel duurzame inzetbaarheid, daar wordt WTO uitgebreid besproken].

 

4. Investeer in bewustwording

 

Bewustwording over mentaal welzijn hoort in de categorie ‘organisatie-brede cultuurverandering’ en brengt een hoge ‘return on investment’ met zich mee. Ben je HR-manager? Wees een ambassadeur voor mentaal welzijn op de werkvloer.

 

5. Huur een gezondheidscoach in

 

Lichamelijke gezondheid bevordert mentale gezondheid. Laat daarom eens een gezondheidscoach komen die je werknemers bijpraat over gezonde voeding, slaap en beweging. Indirect kan dit je werknemers óók helpen om met hun mentale gezondheid aan de slag te gaan. Fysieke gezondheid is namelijk tastbaarder en minder gevoelig. Hieraan werken kan een opstapje zijn naar werken aan mentale gezondheid. Hiervoor kun je kijken naar organisaties als bijvoorbeeld OpenUp Medical of Werk Atleet.

 

6. Help bij het managen van financiën

 

Geldzaken leveren soms stress op. Ondersteun werknemers bij het op orde krijgen (en houden) van hun geldzaken en geef bijvoorbeeld trainingen met een financieel coach.

 

7. Richt een stressvrije fysieke omgeving in

 

Genoeg daglicht, groen, voldoende plekken om rustig te werken, goede luchtkwaliteit, een prettige temperatuur en weinig lawaai, werken allemaal stress verminderend. Onderschat het effect van een prettige werkomgeving op de mentale gezondheid niet. Deze is enorm!

 

8. Train managers

 

Managers zijn de spin in het web als het gaat over mentale gezondheid van werknemers. Train ze in het herkennen van signalen van mentale gezondheidsklachten en in het benaderen van werknemers die het moeilijk hebben.  Dit is cruciaal in het creëren van een veilige omgeving waarin werknemers zich gesterkt voelen om met hun mentale gezondheid aan de slag te gaan.

 

9. Neem een in-house psycholoog aan

 

Volgens McKinsey bieden steeds meer werkgevers psychologische steun op locatie. Dit bespaart hen reistijd en zorgkosten.

 

 

Lees hier meer over hoe je talenten kunt behouden binnen je organisatie.