HR-professional als ambassadeur voor mentaal welzijn op de werkvloer

29 apr ‘21
4 min
Gijs Coppens
hr-ambassadeur

Aandacht voor mentaal welzijn is iets wat medewerkers steeds belangrijker vinden binnen hun werk. HR speelt hierbij een sleutelrol: zij ondersteunen werknemers en dragen uit waar je als organisatie voor wilt staan. 

 

Human Resources, de naam zegt het al: bij HR draait alles om mensen. Van recruitment en onboarding via training en development naar retentie en verzuim: HR is volledig betrokken bij het menselijke aspect binnen de organisatie. 

 

Waarom is de rol van HR zo belangrijk?

 

Waar traditioneel gezien HR vooral was gemoeid met indienstneming, ontslag en jaarlijkse loonbeoordelingen, is er tegenwoordig een veel mooiere en bredere rol weggelegd voor HR-professionals. HR is de verbindende factor binnen het bedrijf en steeds meer gericht op de individuele ontwikkeling en het mentale welzijn van medewerkers.

 

Groei, ontwikkeling en mentaal welzijn

 

Medewerkers vinden persoonlijke ontwikkeling en mentaal welzijn steeds belangrijker en verwachten dat hun werkgever hier voldoende aandacht voor heeft. Hier ligt een cruciale rol voor HR, door werknemers te ondersteunen, open en transparant te communiceren en hun verwachtingen goed te managen. 

 

HR staat aan het roer voor het creëren van een positieve bedrijfscultuur. Door medewerkers het gevoel te geven dat hun ideeën en behoeftes gehoord worden, stijgt hun tevredenheid en betrokkenheid. Dit heeft direct effect op de productiviteit en het bedrijfsresultaat. Onderzoek van Harvard Business Review laat zien dat tevreden en betrokken werknemers maar liefst 31% productiever zijn2

 

Betrokkenheid heeft ook grote invloed op de gezondheid van werknemers, zowel fysiek als mentaal. Betrokken medewerkers presteren beter, zijn minder vaak ziek, nemen minder snel ontslag en dragen meer bij aan een goede teamspirit en groepsactiviteiten3.

 

HR is er om het mentale en algehele welzijn van werknemers binnen de organisatie te stimuleren en ondersteunen. De HR-professional fungeert als vertrouwenspersoon en luisterend oor, ze geven medewerkers het gevoel dat ze ertoe doen en een gewaardeerd onderdeel zijn van de organisatie. Daarmee voorzien zij in een basisbehoefte van alle medewerkers. Elk mens ervaart de ‘need to belong’: het gevoel onderdeel te willen zijn van een groter geheel.

 

HR vervult een sleutelrol

 

Als organisatie wil je medewerkers het gevoel geven dat hun (mentale) welzijn serieus wordt genomen, het heeft een positief effect op alle processen en de algehele gezondheid van je bedrijf. Het is aan HR deze boodschap uit te dragen en op te treden als ambassadeur voor mentaal welzijn binnen de organisatie. Waarom is het belangrijk dat juist HR deze rol pakt?

 

  1. HR heeft zicht op wat er gaande in binnen de hele organisatie, top-down en bottom-up: door alle lagen heen.
  2. HR is de brug tussen werknemers en het management. HR kent werknemers, weet wat hun motiveert en kan hen ook laten zien hoe waardevol ze zijn.
  3. HR heeft niet alleen zicht op de behoeftes van medewerkers maar begrijpt ook de ‘big picture’: de visie van het bedrijf en de lange termijndoelen.
  4. HR heeft een voorbeeldfunctie binnen het bedrijf. De manier waarop HR-medewerkers communiceren, beslissingen maken, transparantie tonen en de missie van het bedrijf uitdragen, sijpelt door in de gehele organisatie.
  5. HR kan vanuit hun rolmodel werknemers ook leren hoe ze zichzelf en anderen kunnen motiveren en activeren en leren hoe ze tot goede oplossingen en acties kunnen komen.
  6. HR voorziet werknemers en de organisatie van tools en trainingen die kunnen bijdragen aan het mentaal welzijn. HR-medewerkers weten bovendien precies waar behoefte aan is.
  7. HR promoot de organisatie naar de buitenwereld en fungeert hierbij ook als voorbeeldfunctie naar huidige en nieuwe medewerkers. Een positief gevoel intern draagt bij aan een positief imago extern. 


HR als ambassadeur voor mentaal welzijn

 

HR vervult een sleutelrol als het gaat om het bespreekbaar maken en ondersteunen van mentaal welzijn op de werkvloer. Hoe kan je dit als HR-professional zo goed mogelijk doen?

Stimuleer betrokkenheid en saamhorigheid

 

Het is niet alleen ‘leuk’ om naast werk en meetings ook elkaar op andere manieren te ontmoeten, het sociale aspect is essentieel voor een goede mentale gezondheid van medewerkers. 

 

Werk actief en bewust aan het creëren van momenten buiten de dagelijkse werkvergaderingen en deadlines om. Denk aan (virtuele) koffiepauzes waarin nieuwe (off-topic) onderwerpen in kunnen worden gebracht. Zo krijgen medewerkers de kans om elkaar op een ander niveau te leren kennen. Door meer persoonlijk contact en kennis over wat er speelt in elkaars leven, zal de saamhorigheid en betrokkenheid groeien.

 

Borrels zijn hiervoor uiteraard ook goed geschikt, geef dit dan ook bewuste aandacht om het succesvol te maken en interactie te stimuleren. Denk daarnaast aan yogalessen, bootcamps of andere groepsacitiviteiten, dit alles bevordert de saamhorigheid en sociale steun onderling.  


Laat medewerkers actief bijdragen

 

Geef medewerkers de kans om buiten hun rol om bij te dragen aan bedrijf. Denk aan extra projecten of programma’s en hulp bij activiteiten die bijdragen aan verdere verbetering en groei van de organisatie. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze er toe doen en resultaat zijn van hun inspanningen, vergroot dit de motivatie en betrokkenheid.   

 

Betrek werknemers ook in het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen. Zo kans eigen inbreng, extra mogelijkheid voorkeuren, talenten, samenwerkingen. Ruimte geven voor eigen invulling verhoogd intrinsieke motivatie.

 

Zorg voor goede balans tussen inspanning en ontspanning

 

We kunnen niet alleen maar actief en productief zijn, pauze en ontspanning zijn hoognodig om op lange termijn goed te kunnen functioneren. Als HR kan je bijdragen aan het normaliseren van pauzes en self-care-momenten, bijvoorbeeld door elke dag twee meditatie- of stilte kwartiertjes in te lassen, een bij aanvang van de werkdag en rond 15:00 nog een.

 

Stimuleer medewerkers ook om regelmatig naar buiten te gaan, een wandeling na de lunch ontspant en helpt om stressgevoelens op werk te verminderen. Denk ook bijvoorbeeld aan het regelmatig faciliteren van een ‘mental health day’ voor medewerkers, waarin ze kunnen werken aan rust, reflectie of persoonlijke groei. Een meetingvrije dag per week is ook een mooi initiatief dat je bij veel organisaties ziet, zodat je medewerkers de ruimte geeft om ongestoord door te kunnen werken. 

 

Zorg voor persoonlijk contact met alle medewerkers

 

Niets zo belangrijk als persoonlijk contact. Plan – afhankelijk van de grootte van de organisatie – wekelijks, maandelijks of halfjaarlijks 1-op-1 gesprekken in met elke werknemer. Maak hier prettige en open gesprekken van, waarin je niet alleen naar werk vraagt, maar ook naar hoe iemand zich voelt, wat er gaande is en welke behoeftes er spelen. 

 

Een 1-op-1 gesprek is een ideaal moment voor het geven van erkenning en positieve feedback. Je kunt een band opbouwen en krijgt de kans om opvolging te geven aan behoeften die leven onder medewerkers. De beste manier om werknemers te kunnen ondersteunen is door interesse te tonen, met oprechte aandacht en een luisterend oor.

 

Maak (praten over) mentale gezondheid toegankelijk

 

Een open en veilige omgeving creëren waarin het normaal is om mentale hulpvragen bespreekbaar te maken, is iets waar je als HR aan kunt bijdragen. Bied medewerkers tijdig hulp wanneer het nodig is, zorg dat ze weten dat ze openlijk kunnen praten over waar ze ook maar mee zitten. 

 

Je eigen kwetsbaarheid en die van het management mag hierbij ook zeker gezien worden: practice what you preach. Zo vragen wij vanuit OpenUp de HR-professionals of founders van de bedrijven waarvoor we werken hun dagelijkse mentale uitdagingen te delen, in de vorm van een (video) interview. Op die manier laat je als organisatie zien dat mentale hulpvragen van iedereen zijn en dat het oké is ze te delen. Hoe gaan jullie bijvoorbeeld om met dingen die niet goed gaan, hoe maak je dit bespreekbaar en hoe kan je van je fouten leren?  

 

Educatieve tools en programma’s helpen medewerkers ook hiermee aan de slag te gaan, denk aan trainingen in grenzen aangeven of mindfulness. Je kunt hiervoor intern iemand aanstellen en daarnaast externe hulp inschakelen, bijvoorbeeld van de professionele psychologen van OpenUp. 

 

OpenUp voor bedrijven

 

Aandacht voor mentale gezondheid op de werkvloer is relevanter dan ooit. Hulp van een professional, die bij mentale hulpvragen de juiste tips en handvatten kan geven, is zowel voor werknemers als HR-professionals enorm waardevol.

 

Wil je weten wat OpenUp voor jouw bedrijf kan betekenen? Lees er alles over via onderstaande knop.

 

OpenUp voor bedrijven

 

Opmerkingen of vragen naar aanleiding van het in dit artikel genoemde onderzoek? Of een andere vraag? Je kunt altijd mailen naar team@openup.care.

 

Bronnen:

1 Harvard Business Review Research

2 Oxford University Research