Een op de vijf hr-professionals kan bij niemand terecht..

23 feb ‘21
2 min
Gijs Coppens
image-post

Uit ons onderzoek onder 548 HR-professionals blijkt dat hoewel HR-professionals klaarstaan om te helpen bij problematiek van medewerkers, 19 procent zelf geen aanspreekpunt binnen de organisatie heeft. Bij de die wel een aanspreekpunt hebben is dat vaak de manager (33%) of een vertrouwenspersoon (27%). Maar of dit voldoende is, is nog maar de vraag. 1 op de 5 respondenten zou meer ruimte willen om privé of mentale problemen te bespreken binnen de organisatie.

“ Van de HR-professionals ervaart 39% meer (werk)stress tijdens deze coronaperiode ”

Veel respondenten geven aan zich de afgelopen tijd vermoeid en somber te hebben gevoeld (respectievelijk 39% en 23%). Ook geeft 27 procent aan gespannen te zijn geweest. Dit kan te maken hebben met het feit dat 32 procent niet op vakantie is geweest, omdat dat niet goed voelde als HR-contactpersoon. Maar gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel: bijna de helft heeft zich ook tevreden gevoeld de afgelopen weken.

Behoefte aan een psycholoog

 

De hulp die HR-professionals krijgen is dus in veel gevallen ontoereikend. Bijna één op de drie geeft dan ook aan behoefte te hebben aan een gesprek met een psycholoog. Toch ervaren ze daarbij drempels: 11 procent is er simpelweg niet aan toegekomen, 10 procent vindt de stap naar professionele hulp te groot en nog eens 2 procent vindt de wachtlijst te lang. Zonde dat deze drempels medewerkers ervan weerhouden om hun problematiek met een professional te bespreken.

 

HR wordt meer coaching en vertrouwenswerk

 

De rol van de meeste HR-professionals is in coronatijd veranderd. 38 procent vindt dit een leuke ontwikkeling, terwijl 14 procent dit liever niet had gezien. 27 procent treedt momenteel meer als coach op ten opzichte van voor de coronacrisis, eenzelfde percentage wordt meer als vertrouwenspersoon gezien en ook treedt een kwart van de nu meer als motivator op. Opleiden blijkt tijdens de coronacrisis van minder groot belang geworden, want de rol van opleidingscoördinator is bij bijna een kwart van de respondenten afgenomen.

diagramma
diagramma
diagramma
diagramma

HR onmisbaar tijdens de coronacrisis

 

Maar waren de meeste werknemers de coronacrisis wel doorgekomen zonder hulp van HR? Dat is maar de vraag volgens een deel van de professionals. 41 procent vindt dat hij of zij een onmisbare bijdrage heeft geleverd tijdens de coronacrisis. Of dit genoeg gewaardeerd wordt? In te veel gevallen niet. 1 op de 3 HR-professionals vindt dat er meer waardering vanuit het bedrijf had mogen zijn. Ook vindt 28 procent dat de samenleving meer waardering had mogen tonen voor de onmisbare rol die zij hebben gespeeld. Want dit heeft ook zijn wissel getrokken op de HR-professionals zelf. Maar liefst 39 procent heeft meer werkstress ervaren in de coronaperiode.

 

Gijs Coppens, oprichter van OpenUp een GGZ-psycholoog: “De coronacrisis heeft een zware wissel getrokken op veel medewerkers, waaronder ook de HR-professionals. Omdat zij voor veel personen binnen de organisatie het aanspreekpunt zijn, wordt er nog wel eens vergeten dat zij ook behoefte hebben om hun moeilijkheden te bespreken. Hiervoor is het niet gek om eens laagdrempelig buiten het bedrijf te kijken. Er zijn genoeg specialisten die hen verder kunnen helpen met bijvoorbeeld het verlagen van de stress of het bespreken van de problematiek. Zelf bieden wij drie gratis consults met een psycholoog aan voor de HR-professionals om laagdrempelig het gesprek aan te gaan. Zonder wachtlijsten en online om het zo gemakkelijk mogelijk te maken.”

 

Verder lezen?

 

Meer informatie over de gratis consults vind je  hier.

 

Na aanleiding van dit onderzoek heeft onze founder, Gijs Coppens, de resultaten van dit onderzoek in verschillende interviews besproken.

 

Het interview met
– ‘HR praktijk lees je’ hier
– ‘Alles over HR’ lees je hier
– ‘Over duurzame inzetbaarheid’ lees je hier
– ‘BG magazine lees je’ hier
– ‘Netwerk voor HR professionals’ lees je hier