Gebruiksvoorwaarden

Hieronder vind je de gebruiksvoorwaarden van OpenUp.

Waar kan ik de gebruiksvoorwaarden vinden?

De gebruiksvoorwaarden van OpenUp download je hier.

Hoe werkt OpenUp Family?

Aangezien sterke, gezonde relaties met onze familie cruciaal zijn voor ons geluk en welzijn, maakt OpenUp ‘Family’ het mogelijk voor jouw dierbaren om toegang te krijgen tot dezelfde OpenUp diensten (Self guided-care, Spaces en 1-op-1 sessies) die jij gebruikt. Je kunt ‘Family’ delen met maximaal drie directe familieleden.

 

Wie kunnen er gebruik maken van deze diensten?

  • Je partner(s): We erkennen alle vormen van romantische relaties.
  • Je kinderen: Biologisch, geadopteerd en stiefkinderen. *
  • Je voogden: Ook adoptie- of stiefouders.

 

*Leeftijdsbeperkingen zijn van toepassing, afhankelijk van je locatie. In Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje moeten kinderen 16 jaar of ouder zijn. Voor alle andere landen is de minimumleeftijd 18.

Wat als mijn psycholoog afwezig is door ziekte of vakantie?

Als je psycholoog ziek is of vakantie heeft, spreken jullie samen af wat voor jou het beste is. Je kunt hierbij kiezen om het contact voort te zetten met een vervangende psycholoog of juist even een pauze te nemen. Indien het niet mogelijk is om dit samen met jouw psycholoog te bespreken (bijvoorbeeld in het geval van ziekte van de psycholoog) nemen wij binnen 2 werkdagen contact met je op om de opties te bespreken. 

Kan ik OpenUp ook gebruiken als ik jonger ben dan 16 jaar?

Nee, helaas, dat kan niet. Onze diensten worden alleen aangeboden aan personen van 16 jaar en ouder.

Ben je jonger dan 16 jaar en wil je toch professionele begeleiding? Kijk dan op de website van de Kindertelefoon of de website van Jongerenhulp.

 

 

Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?

Bij OpenUp vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg. 

 

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je er als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker van kan zijn dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven waarop ons beleid omtrent privacy & data trust. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze gedetailleerde privacy statement.

 

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Wanneer je aan een van onze psychologen een hulpvraag stelt ga je een zogenoemde ‘geneeskundige behandelovereenkomst’ aan. Hiermee geef je ook toestemming voor het gebruik van je gegevens daar waar wij deze nodig hebben om jou goed te helpen met jouw hulpvraag. Behalve voor (psycho)medische en wettelijke doeleinden verwijderen wij gegevens, met betrekking tot je behandeling, zoveel mogelijk nadat deze is afgelopen. Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen. Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor de verbetering van onze diagnostiek en behandeling. Daarmee verbeteren wij onze (psycho)medische zorg voor toekomstige cliënten. Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn.

 

Wie mogen mijn persoonlijke gegevens inzien?

Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot je (psycho)medische gegevens, overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. Onze behandelaars zijn medisch gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Daar waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

 

Hoe zit het met de beveiliging van onze online systemen en partijen waarmee wij samenwerken?

Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid, integriteit en veiligheid. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met al onze partners.

 

Voldoet OpenUp aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen?

Ja, wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen. Wij voldoen aan alle richtlijnen die gelden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bestaande regels over privacy in de zorg. Wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.