Wij respecteren jouw privacy en veiligheid

Iemands privacy waarborgen is een cruciaal onderdeel van zorgen voor een veilig platform voor mentaal welzijn. We zetten ons in om de gegevens van al onze leden te beschermen. We hebben toonaangevende beveiligingsmethoden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat ieders gegevens veilig zijn bij het gebruik van ons platform.

Wet- en regelgeving

OpenUp is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Dit betekent dat we voldoen aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorgsector.

Alle gegevens worden geanonimiseerd, zodat medewerkers veilig en vertrouwd gebruik kunnen maken van het platform.

Wij beschermen alle persoonlijke data die wij bezitten en verstrekken geen gegevens aan derden. We erkennen onze verplichtingen om aan de AVG te blijven voldoen.

We geven om jou. En om jouw privacy.

Alle sessies zijn altijd 100% vertrouwelijk en anoniem.

 

 

We nemen nooit de inhoud van individuele videosessies op (of slaan dit op).

We verkopen of delen nooit informatie aan of met derden.

Lees meer over ons Privacy- en Databeveiligingsbeleid.

Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?

Bij OpenUp vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg. 

 

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je er als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker van kan zijn dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven waarop ons beleid omtrent privacy & data trust. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze gedetailleerde privacy statement.

 

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Wanneer je aan een van onze psychologen een hulpvraag stelt ga je een zogenoemde ‘geneeskundige behandelovereenkomst’ aan. Hiermee geef je ook toestemming voor het gebruik van je gegevens daar waar wij deze nodig hebben om jou goed te helpen met jouw hulpvraag. Behalve voor (psycho)medische en wettelijke doeleinden verwijderen wij gegevens, met betrekking tot je behandeling, zoveel mogelijk nadat deze is afgelopen. Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen. Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor de verbetering van onze diagnostiek en behandeling. Daarmee verbeteren wij onze (psycho)medische zorg voor toekomstige cliënten. Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn.

 

Wie mogen mijn persoonlijke gegevens inzien?

Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot je (psycho)medische gegevens, overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. Onze behandelaars zijn medisch gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Daar waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

 

Hoe zit het met de beveiliging van onze online systemen en partijen waarmee wij samenwerken?

Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid, integriteit en veiligheid. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met al onze partners.

 

Voldoet OpenUp aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen?

Ja, wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen. Wij voldoen aan alle richtlijnen die gelden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bestaande regels over privacy in de zorg. Wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

 

 

 

 

 

 

 

Is OpenUp NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd?

Ja zeker. Ons informatiebeveiligingssysteem is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat onze processen voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen onze sector.

Is het videobellen wel veilig?

Zeker! Voor het videobellen gebruiken wij een beveiligde applicatie. Daarnaast zijn wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening.

 

Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. 

 

(Zie ook: Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?)

Hoe vertrouwelijk is de informatie die ik deel met OpenUp?

Informatie die je met ons deelt is vertrouwelijk en wordt behandeld als onderdeel van ons beroepsgeheim en onze geheimhoudingsplicht.

 

Bij OpenUp is wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen onze sector.

 

Wij delen geen persoonlijke informatie met jouw werkgever.

Weet mijn werkgever dat ik gebruik maak van de diensten van OpenUp?

Nee, wij delen geen persoonlijke informatie met je werkgever. Bij OpenUp zijn wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening.

 

Mocht het consult worden aangeboden door je werkgever, dan betalen zij wel de rekening. Wij hebben afgesproken dat op de rekening niet aangegeven wordt om wie het gaat. Zo is de vertrouwelijkheid gewaarborgd.